Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzinárodná výtvarná súťaž MŠ

Dňa 12.4.2017 sa konal XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu pre deti od materských škôl až po študentov vysokých škôl.

V Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici bola vystavená len 1/6 poslaných prác, o to viacej si ceníme získané čestné uznanie.

PaedDr. Dagmar Krupová