Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zasadil som strom

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Tú zeleň vystupujúcu na horizonte vnímame takmer podvedome, ale len málo ľudí vie, čo sa tam odohráva, kto alebo čo tam žije, či rastie. Len niektorí si uvedomujú, že voda netečie z vodovodného kohútika, ale najčastejšie sa zbiera niekde v lesoch, že jednotlivé stromy a aj lesy tlmia hluk, znižujú množstvo prachu v našom okolí a sú útočiskom rozličných druhov rastlín a živočíchov. Je dôležité poznať tieto vzťahy, aby sme ich neničili, ale aby sme im rozumeli, lebo tak chránime sami seba a našu vlastnú budúcnosť. Sme súčasťou veľmi jemnej siete vzájomne veľmi úzko previazaných vzťahov. Rozvoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša aj postupné zabúdanie človeka na to, odkiaľ vzišiel. Na našej planéte neexistuje iný druh ktorý by v priebehu času získal takú schopnosť meniť a ovplyvňovať svoje životné prostredie ako práve človek.

Hlavným cieľom štvrtého ročníka projektu štátneho podniku LESY Slovenskej republiky „Zasadil som strom“ je odpútať deti od počítačov, televízorov a internetu a vypestovať v nich záujem o prírodu. Každé dieťa by malo mať možnosť zasadiť si „svoj“ strom, ku ktorému by sa mohlo vracať a sledovať jeho rast. Hlavná časť výsadby bola v tomto roku symbolicky spojená s Dňom zeme. Neustále sa zhoršujúce životné prostredie má negatívne dôsledky na zdravie ľudí. Deň Zeme vnímame ako symbol ochrany a tvorby lesa ako zdroja života na našej planéte Pre nepriaznivé počasie však niektoré školy stromy sadli v náhradnom termíne. Žiaci 8. A triedy našej školy pod vedením Ing. Kataríny Kanošovej a Mgr. Márie Skladanej vysádzali stromčeky 18.4 2017.

V akcii Zasadil som strom sa ôsmaci snažili pomôcť prírode spolu s lesnými pracovníkmi a pedagógmi závodu Beňuš štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Výsadbou stromčekov v lokalite Gindura sa stali spolutvorcami prostredia, v ktorom žijeme. Výsadba prebiehala na plochách, kde sa nepodarilo zabezpečiť prirodzenú obnovu lesa, pretože fenomén globálnych klimatických zmien postihol aj naše lesy. Opakujúce sa prírodné kalamity a následný rozmach škodlivých činiteľov významne ovplyvnil zdravotný stav porastov. Okrem samotnej výsadby, pri ktorej si žiaci vyskúšali, ako je namáhavá práca v lese, sa dozvedeli nové informácie o zákonitostiach prírody a jej využívaní v prospech spoločnosti, o tom ako zomiera i rodí sa nový les, o pestovaní a ochrane lesa. Každý žiak si z výsadby odniesol darček a certifikát o vysadení stromčekov.

Deň strávený v lone prírody bol pre všetkých nezabudnuteľný. Vďačíme zaň Ing. Martine Kovalčíkovej, Ing. Mariánovi Ridzoňovi, p. Lihanovi a ďalším pracovníkom Odštepnému závodu Beňuš, štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, ktorí toto skvelé podujatie pripravili.

Takmer neexistuje človek, ktorého by nepotešil čo len letmý pohľad na rozkvitnutú lúku plnú tých najúžasnejších tvarov, farieb a vôní alebo prechádzka lesom plným tajomných zvukov pod majestátnou klenbou stromov. V prírode hľadáme harmóniu tela a ducha, čerpáme z nej energiu a utiekame sa do nej ako zdroju zážitkov a poznania. Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti. Aj preto sme hrdí na „svoj kus lesa“.

Mgr. M. Skladaná