Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Biblická olympiáda 2017

Dňa 19. apríla 2017 sa uskutočnil už 16. ročník biblickej olympiády pre školský rok 2016/17 v Slovenskej republike.
Aj žiaci našej školy sa zúčastnili, konkrétne R. Tlučák, M. Kováč zo 7.A triedy a Marek Fiľo z 8.A, ktorí súťažili v 1. kategórii žiakov druhého stupňa.

Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma –
STARÝ ZÁKON: Genezis 1-11
Kniha Sudcov
Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14
NOVÝ ZÁKON: List Efezanom
Spoločná téma vybraných kníh: Zápas o pravé hodnoty

Cieľom tejto súťaže bola výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Aj keď sa žiaci neumiestnili na popredných miestach no získali skúsenosti a reprezentovali školu.

Ďakujeme p. farárovi Mgr. Slavomírovi Markovi, ktorý žiakov na súťaž pripravoval!