Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Biblia očami detí a mládeže

Katolícke pedagogické a katechetické centrum zorganizovalo celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.
Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.
Zámerom bola nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

Do tejto súťaže nás prihlásil p. farár Mgr. S. Marko. S kresbami pomohla p. uč. Mgr. M. Skladaná, ktorá pomáhala s kresbami dievčatám Silvii Ševcovej zo 7.A a Kristíne Gandžalovej z 8.A triedy. Dievčatá získali krásne 1. a 2. miesto, za čo im ďakujeme.