Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Názov školy:Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Adresa školy:
ZŠ s MŠ Pohorelá
Kpt. Nálepku 878/159
976 69 Pohorelá
IČO:37828363
DIČ:2021610448

Telefón: 048/6196 130
e-mail: zspohorela@stonline.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Šajša
tel.: 0911 110 295, e-mail: riaditelka@zspohorela.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Erika Bialiková
tel.: 0948 139 092

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: PaedDr. Dagmar Krupová
tel.: 048/6196 137 mobil: 0948 352 843

Výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí: Mgr. Renáta Kantorisová
tel.: 048/6196 130

Ekonómka školy: Ing. Marcela Frajtová
tel.: 048/6196 130, mobil: 0948 632 860

Vedúca školskej jedálne: Danka Kolláriková
tel.: 048/6196 103, mobil: 0911 110 296