Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slovensko bez drog

Pán Milan Vrábeľ dňa 16.3.2017 žiakom druhého stupňa ZŠ s MŠ Pohorelá v rámci druhého kola protidrogovej preventívnej prednášky podal žiakom informácie o nebezpečenstve drog, aby žiaci lepšie rozumeli tomu, prečo nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie.
Je to jedno, či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi.
Žiaci získali informácie o drogách a ich účinkoch, prečo a ako drogy škodia. Prednášajúci ozrejmil žiakom ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne drogy brať, ako je to s drogami, vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako menia emócie, ako dlho zostávajú v tele, aká je skutočná pravda o Marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou.
V závere žiaci s prednášajúcim diskutovali o problémoch spôsobených drogami.

Pre naše deti a deti našich detí vytvárajme šancu žiť život bez drog!

Mgr. Erika Bialiková