Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

22. marec je Svetový deň vody

Verejnosť na celom svete si každoročne 22. marca pripomína Svetový deň vody. História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v novembri roku 1992 v brazílskom meste Rio de Janeiro.
Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody – napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy.

Aj na našu školu k nám dňa 22. marca 2017 zavítala pani Anna Šucháňová, pracovníčka NAPANT a porozprávala nám o vode. Beseda sa realizovala pre druhý stupeň. Cez prvú vyučovaciu hodinu mali besedu 5.A a 5.B. Na druhej hodine 6.A, 7.A a 7.B a na tretej hodine 8.A a 9.A.

Témou Svetového dňa vody 2017 je odpadová voda.

„Prečo odpadová voda?“
Viac ako 80 % z odpadových vôd, vytvorených spoločnosťou na celom svete prúdi späť do ekosystému bez akejkoľvek úpravy. Veľkým problémom v mnohých rozvojových krajinách je znečistenie podzemných a povrchových vôd z poľnohospodárskeho využívania, neupravených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd.
V súčasnej dobe približne 1,8 miliardy ľudí používa zdroje pitnej vody kontaminovanej fekálnym znečistením, čím sa zvyšuje riziko ohrozenia nákazy cholerou, úplavicou, týfusom a detskou obrnou. Tieto ochorenia sú vo svete príčinou státisícov úmrtí ročne.
V ostatných rokoch Európa dosiahla obrovský pokrok v spracovaní odpadových vôd. Slovenská republika si tiež plní svoje záväzky, avšak v rámci EÚ stále patrí ku krajinám s nízkym počtom nehnuteľností napojených na verejnú kanalizáciu.

Považujeme za samozrejmosť, že čistú a bezpečnú vodu môžeme piť, že sa v nej môžeme umývať či plávať, a že špinavá voda z WC, sprchy a umývadla sa odvedie niekam, kde ju nebudeme vidieť a cítiť.

Aká je skutočnosť?
Vypúšťaním obsahu žúmp trativodmi do cestných priekop a obecných potokov si znehodnocujeme životné prostredie v mnohých obciach. Je to bežný jav sprevádzaný typickým zápachom po fekáliách, citeľný najmä v nočných hodinách alebo v čase dažďa. Pôvodne čistá voda sa týmto spôsobom vracia späť do pôdy ako odpadová voda a nepriaznivo vplýva na kvalitu pôdy, podzemnej vody, znehodnocuje životné prostredie a ohrozuje verejné zdravie. Čistá a odpadová voda totiž spoločne vytvárajú pomyselný uzavretý kruh.
V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca.
Pitná voda je významným zdrojom minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré sú pre človeka nevyhnutné, pretože organizmus si ich sám nevie vytvoriť. V pitnej vode sú dokonale rozpustné, ľahko vstrebateľné a využiteľné. Do pitnej vody sa dostávajú prirodzeným spôsobom z geologického podložia, cez ktoré voda prechádza. Medzi hlavné stopové prvky patria vápnik, horčík, fosfor, fluor, sodík, draslík, zinok, meď, selén, železo mangán, iod a chróm.

Pani Šucháňová nám rozprávala, že voda je pre nás dôležitá a máme jej povedať veľké ĎAKUJEM za to, že ju máme. Upozornila nás, aby sme s vodou zbytočne neplytvali, lebo vody je na zemi málo.

Svetový deň vody je teda kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na:
• určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou
• zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody
• zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody