Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Týždeň slovenských knižníc 2017

Povedz mi, čo čítaš,

a ja ti poviem, kto si.

Anglické príslovie

Kniha vždy bola a bude zdrojom múdrostí a informácií. V kontakte s ňou sa nám otvárajú nové obzory, presahujeme hranicu poznaného a objavujeme nový svet.

Mesiac marec je už tradične spojený s knihou.

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili v dňoch 13.- 19. marca 2017 ,,Týždeň slovenských knižníc“ pod spoločným mottom: ,,Knižnice pre všetkých“.

Príchod nových technológií a modernizácia výpočtovej techniky vytlačil knihy zo života nás, našich detí. Aj z tohto dôvodu sa snažíme celoročne rôznymi aktivitami s deťmi bojovať proti ,,kríze čítania“.
Našou snahou je docieliť, aby práve prostredníctvom knihy rástla ich túžba objavovať a poznávať nepoznané.

Pre deti sme v predchádzajúcich dňoch pripravili 2 výstavky kníh, ktoré si so záujmom prezreli a tie najzaujímavejšie si aj zakúpili.
Snažíme sa aj touto formou prehĺbiť ich čitateľskú gramotnosť, rozhľad a kniha sa tak stane prirodzenou súčasťou života dieťaťa a neodmysliteľnou potrebou pri napĺňaní voľného času.

Bc. Dáša Lakandová