Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň otvorených dverí pre rodičov

Rodičovské združenie sa uskutoční v stredu 26.4.2017 od 15:30 hod. do 16:30 hod. v priestoroch základnej školy v Pohorelej.

Rodičia majú v tomto čase možnosť informovať sa u všetkých vyučujúcich o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojich detí.