Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zber papiera

O Z N A M

V dňoch 27. – 28. apríla 2017 sa bude v našej škole konať ZBER PAPIERA.
Papier a kartón je potrebné odovzdať dobre zviazaný alebo uložený v papierových škatuliach v priestoroch parkoviska pod hlavným pavilónom.

Vo štvrtok 27. 4. 2017 bude zber prebiehať v čase od 15:00 do 18:00 hod.
a v piatok 28. 4. 2017 od 15:00 do 17:00 hod.

Žiaci, ktorí donesú najviac papiera budú odmenení.