Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Jar Kláry Jarunkovej 2017

Ďalší, už 14. ročník súťaže pod názvom Jar Kláry Jarunkovej sa konal 28. apríla a Šumiac recitátorov z nášho regiónu tento rok privítal upršaným počasím.
O to radostnejšie sa nám odchádzalo s peknými umiestneniami a cenami.
Súťažilo sa v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy v troch kategóriách.
V prvej kategórii súťažil v prednese poézie Matej Tešlár a v prednese prózy nás reprezentovala Alexandra Mecková zo 4.A triedy.
V druhej kategórii Janka Balážová súťažila v prednese poézie a Ján Gandžala v prednese prózy (obaja z 5.A triedy).
V tretej kategórii našu školu a poéziu zastupoval Marek Fiľo a prózu Daniela Mišurdová z 8.A triedy.

A tu sú výsledky:
1. kategória – poézia: 2. miesto Matej Tešlár
2. kategória – poézia: 3. miesto Janka Balážová
3. kategória – próza: 3. miesto Daniela Mišurdová

Blahoželáme výhercom a ďakujeme ostatným recitátorom a vyučujúcim, ktorí ich pripravovali.
Súčasťou bola aj výtvarná súťaž spojená s výstavou žiackych prác, v ktorej sme mali tiež svoje zastúpenie.