Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Tanečná súťaž v improvizácii a sólovom tanci

V piatok 7. apríla 2017 sa Júlia Kanošová a Alžbetka Tlučáková z 2.A a Nina Vojtková a Karolína Mikolajová z 3.A triedy zúčastnili v breznianskom klube Omega Tanečnej súťaže v improvizácii a sólovom tanci žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Polomke.

Dievčatá boli rozdelené podľa ročníkov do dvoch kategórií.
Druháčky tancovali vo dvojiciach a tretiačky súťažili ako sólistky v dvoch kolách.
V kategórii dvojíc tancovalo až 8 párov, pričom naše dievčatá boli najmladšie. Svoju choreografiu predviedli pred 4-člennou porotou ako jediné na slovenskú skladbu od Adama Ďuricu – Dovtedy.
Traja zo štyroch porotcov ohodnotili ich výkon, synchronizáciu a prevedenie akrobatických prvkov ako najlepší a štvrtý porotca im udelil druhé miesto.
Dievčatá teda s prehľadom vyhrali nad svojimi staršími kolegami a obsadili skvelé prvé miesto.

Staršia kategória tretiakov sólistov bola zastúpená 12 tanečníkmi. Súťažiaci v semifinálovom kole predviedli svoju nacvičenú choreografiu a 8 postupujúcich vo finále tancovalo improvizáciu na jednu pomalú a jednu rýchlu skladbu. Ani naše staršie dievčatá sa nezľakli a nedali zahanbiť v konkurencii starších tanečníkov a Karolína Mikolajová obsadila celkové 8. miesto a Nina Vojtková 7. miesto.

Všetkým štyrom šikovným tanečníčkam srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme p. uč. Jurajovi Borsekovi.