Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň narcisov v Pohorelej

V piatok 7. apríla 2017 sa uskutočnil 21. ročník Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Aj v našej obci práve v tento deň 11 dobrovoľníkov ponúkalo narcisy – symbol zbierky.

Liga proti rakovine, tak ako každý rok aj teraz, oslovila so žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou školou a poskytli 141 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov 8. ročníka ponúkali kvety na najfrekventovanejších miestach v obci. Svojím dobrovoľným finančným príspevkom ľudia prejavili spolupatričnosť a zároveň sa rozhodli pomôcť tým, ktorí s ochorením bojujú.
Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa narcisov prinieslo v Pohorelej výnos vo výške 289,45 EUR!

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a verejnosti za prejavenú podporu!!!

Ing. Anna Pravotiaková