Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Spoločné čítanie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásil školský rok 2016/17 za Rok čitateľskej gramotnosti.

Ministerstvo chce rozličnými spôsobmi podporiť vzťah detí a žiakov k čítaniu a získať tak väčší počet zanietených priaznivcov literatúry, preto zorganizovalo spoločné čítanie rozprávky dňa 6. apríla 2017 (vo štvrtok) pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

V našej škole sa aktivita konala na druhej a tretej vyučovacej hodine na 1. aj 2. stupni na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Na všetkých hodinách sa čítala rozprávka Vtáčatko Koráločka v slovenskom jazyku a Čirikloro Mirikloro v rómskom jazyku od spisovateľky Daniely Hivešovej – Šilanovej.

Zámerom tejto aktivity bolo nielen zatraktívniť čítanie kníh medzi žiakmi, ale súčasne aj posilniť pocit ich spolupatričnosti, súdržnosti, vzájomného spoznávania sa a najmä postupného odbúravania nežiaducich predsudkov voči iným ľuďom.

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti bolo a je spoločným cieľom a záujmom našej spoločnosti a našej školy, preto je dôležité najmä u mladej generácie podporovať a zatraktívňovať čítanie kníh.
Dobrým nástrojom bola aj táto celoslovenská akcia, ktorá nabádala žiakov nielen k čítaniu, ale posilňovala aj pocit spolupatričnosti a súdržnosti v našej multikultúrnej spoločnosti.

Mgr. Mariana Krupová