Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Testovanie 9 – 2017

Dňa 5. apríla 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra „Testovanie 9 – 2017„.

Testovania sa zúčastnilo 10 deviatakov z našej školy.