Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Snívalo sa mi…

Tento rok 2016/2017 sa konal 1. ročník výtvarnej súťaže na tému „Snívalo sa mi…“, ktorá je určená začínajúcim autorom, ktorí prostredníctvom súťaže chcú prezentovať svoju v Galérii.

Téma „Snívalo sa mi“ si kladie za cieľ objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer vo výtvarnom umení. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Od detí v materských školách až po kategóriu dospelých. Odborná porota ocenila z každej kategórie tri výtvarné diela. Vybrané diela boli vystavené v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine.

Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojil aj náš škôlkar Filipko Datko, ktorý v najmladšej kategórii získal 2. miesto.
Za tento úspech mu srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme pani učiteľke PaedDr. Dagmar Krupovej!