Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dejepisná olympiáda 2017

Dňa 27. marca 2017 sa konalo v priestoroch CVČ – JUNIOR a SOŠ informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici krajské kolo IX. ročníka Dejepisnej olympiády.

V krajskom kole súťažil aj náš žiak Marek Medveď zo 7. A triedy, ktorý z celkového počtu 18 súťažiacich obsadil 6. miesto. Srdečne mu blahoželáme!
Ing. Anna Pravotiaková