Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Futbalový strelec

Na súťaži Futbalový strelec sa dňa 24.3.2017 zúčastnilo 22 žiakov. Najpočetnejšie zastúpenie mala skupina chlapcov z 3. a 4. ročníka.
Po hre Červení a čierni dal rozcvičku Martinko Baksa zo 4.A. Nasledovalo nacvičenie súťažnej disciplíny – beh cez prekážky, vedenie lopty slalom cez kužele, streľba na bránu. Každý žiak mal dva pokusy, ktoré boli odstupňované nasledovne: vedenie lopty slalom bez dotyku s kužeľom – 1 bod, streľba do kužeľa visiaceho v bráne – 3 body, streľba do brány- 2 body, streľba na konštrukciu brány – 1 bod, netrafenie brány – 0 bodov. Body za oba pokusy sa žiakom spočítali. Veľa súťažiacich malo rovnaký počet bodov, preto nasledoval rozstrel. Žiak, ktorý rýchlejšie reagoval a trafil sa do brány mal bod a získal lepšie umiestnenie. Po vyhodnotení nasledovala samotná športová hra Futbal.
Za realizáciu ďakujeme pani učiteľke Mgr. L. Sidorovej, za námet súťaže ďakujeme Julke Kanošovej z II. A a za pomoc pri realizácii súťaže ďakujem p. učiteľke Mgr. E. Haluškovej.

VYHODNOTENIE:
Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Kevin POKOŠ II.B, výkon: 6 b
2.miesto: Kristián PUŠKA II.B, výkon: 6 b
3.miesto: Jožko PAJER I.A, výkon 3 b

Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Boris ŠARIŠSKÝ III.A, výkon: 6 b
2.miesto: Patrik POHLOD IV.A, výkon: 6 b
3.miesto: Kevin MIRGA III.A, výkon: 5 b

Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: Alžbetka TLUČÁKOVÁ II.A, výkon: 4 b
2.miesto: Júlia KANOŠOVÁ II.A, výkon: 4 b
3.miesto: Jožka ŠARIŠSKÁ II. B, výkon: 3 b

Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Vaneska PUŠKOVÁ III.A, výkon: 4 b
2.miesto: Ivanka PUŠKOVÁ IV.A, výkon: 3 b

Gratulujeme všetkým výhercom !!!