Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň otvorených dverí v MŠ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ sa uskutočnil v materskej škole v Pohorelej dňa 9. mája 2017 v čase od 9:30 – 15:00 hod.

Rodičia sa mohli so svojimi deťmi oboznámiť s prostredím materskej školy a s podmienkami na poskytovanie predprimárneho vzdelávania.

PaedDr. Dagmar Krupová