Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Najlepší bežec

Dňa 5.5.2017 sa konala na prvom stupni ZŠ súťaž Najlepší bežec.
22 súťažiacich bojovalo o diplomy.
Najpočetnejšou skupinou bola skupina chlapcov v kategórii 3. – 4. ročník.
Žiaci sa najprv rozbehali, spoločne rozcvičili, vyskúšali súťažnú disciplínu a nakoniec súťažili.
Po odsúťažení sa s p. Haluškovou hrali hru Škatuľky, škatuľky meňte sa, Ihla a niť a nakoniec hrali futbal.

Vyhodnotenie súťaže

Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Š. Refka, 1. A, výkon: 08:87 sek.
2.miesto: J. Pajer, 1. A, výkon: 10:04 sek.
3.miesto: M. Borlok, 1. A, výkon: 10:15 sek.

Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: M. Baksa, 4.A, výkon: 07:97 sek.
2.miesto: D. Gažúr, 4.A, výkon: 08:95 sek.
3.miesto:Š. Pokoš, 2.B, výkon: 09:67 sek.

Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: A. Tlučáková, 2.A, výkon: 09:13 sek.
2.miesto: J. Kanošová, 2.A, výkon: 09:60 sek.
3.miesto: K. Danieličová, 2.A, výkon: 09:66 sek.

Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: A. Mecková, 4.A, výkon: 08.66 sek.
2.miesto: J. Mucová, 4.A, výkon: 09:19 sek.
3.miesto: B. Tlučáková, 4.A, výkon: 09:21 sek.

Za realizáciu ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lenke Sidorovej.