Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Veľká praveká súťaž pre základné školy

V tomto školskom roku sa konal 7. ročník celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach. Hlavnou cenou v súťaži bola návšteva Múzea praveku Slovenska v Bojniciach pre 3 súťažné kolektívy, ktoré sa určia zlosovaním.

Cieľom súťaže je podnietiť u žiakov záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme, zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť, kreativitu, tímovú spoluprácu v kolektíve a tiež hrdosť na dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta.

Spoločne bolo treba vymyslieť a nakresliť PRAVEKÝ HUMORNÝ KOMIKSOVÝ PRÍBEH (minimálne 10 obrázkov príbehu), čo všetko mohli neandertálci v Bojniciach zažiť v pravekej dobe kamennej počas jedného dňa svojho života, použiť pri tom svoju kreativitu, predstavivosť a zmysel pre humor.

Do súťaže sa zapojili žiaci 7. A triedy, ktorí sa spoločne dohodli, aký príbeh budú kresliť. Potom si jednotlivé obrázky z príbehu rozdelili do menších pravekých skupín (tlúp), každá praveká tlupa nakreslila svoju časť príbehu, veselý humorný obrázok. Následne obrázky pospájali tak, aby vznikol celý príbeh z jedného dňa života neandertálcov v Bojniciach. Praveký humorný komiks s názvom „Rodina Praveká“ obsahuje aj „bubliny“ s myšlienkami a hovorenými slovami pravekých ľudí. Vzniknutý humorný príbeh umiestnili na nástenku vo svojej triede.

Súťaže sa tento rok zúčastnilo spolu 139 súťažiacich tried a aj keď sme neboli medzi vylosovanými, počas súťaže sme spolu zažili popri novom zaujímavom poznaní aj primeranú zábavu.

Ing. Anna Pravotiaková