Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vytrvalostný beh

Dňa 26.5.2017 sa konala súťaž vo vytrvalostnom behu na futbalovom ihrisku pri ZŠ s MŠ Pohorelá.
Súťažilo 21 žiakov. Najpočetnejšia skupina bola skupina dievčat 1.a 2. ročníka a tiež skupina chlapcov 3.a 4. ročníka.
Žiaci súťažili zvlášť po kategóriách, mladšia kategória bežala 3 minúty, starší žiaci bežali 5 minút.

Po odsúťažení žiaci hrali vybíjanú a futbal. Ďakujeme p. uč. Haluškovej za pomoc a za relizáciu ďakujeme pani uč. Mgr. Lenke Sidorovej.

Vyhodnotenie súťaže:

Chlapci 1. – 2. ročník beh: 3 minúty
1.miesto: Šimon Refka, 1.A., výkon: 1 a štvrť kola
1.miesto: Bartolomej Pokoš, 2. B, výkon: 1 a štvrť kola
2.miesto: Igor Kováč, 2. B, výkon: 1 a pol kola
3.miesto: Jožko Pajer, 1. A, výkon: 1 a štvrť kola

Chlapci 3. – 4. ročník beh: 5 minút
1.miesto: Martinko Baksa, 4.A, výkon: 3 a štvrť kola
2.miesto: Dominik Gažúr, 4. A, výkon: 2 a pol kola
3.miesto: Adrián Čonka, 4.A, výkon: 2 a štvrť kola

Dievčatá 1. – 2. ročník beh: 3 minúty
1.miesto: Alžbetka Tlučáková, 2.A, výkon: 1 a trištvrte kola
2.miesto: Deniska Šarišská, 2.B, výkon: 1 a pol kola
3.miesto: Kristínka Danieličová, 2.A, výkon: 1 a pol kola (o krok menej)

Dievčatá 3. – 4. ročník beh: 5 minút
1.miesto: Bibka Zlúkyová, 4.A, výkon: 4 kolá
2.miesto: Saška Mecková, 4.A, výkon: 3 a trištvrte kola
3.miesto: Ester Kováčová, 4.A, výkon: 3 a pol kola

Špeciálne 1. miesto získava aj Jožko Radič z 5.B triedy, ktorý súťažil v rámci ŠKD a zabehol 2 a trištvrte kola.