Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Biblia očami detí a mládeže

Cieľom tejto súťaže bolo zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, privádzať ich k poznávaniu biblie a k záujmu o túto knihu kníh.
Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého Písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.
Vo výtvarných prácach našich žiakov na tému Zápas o pravé hodnoty sa prejavila nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, a tak v V. kategórii žiakov 7.-9. ročníka získali v apríli 2017 ocenenia 2 žiačky:
1. miesto – Silvia Ševcová – žiačka 7.A triedy – Archanjeli strážia strom života,
2. miesto – Kristína Gandžalová – žiačka 8.A triedy – Modlitba za pokoj v rodine.
Oceneným srdečne blahoželáme!

Mgr. M. Skladaná