Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň hasičov v Pohorelej

Dobrovoľný hasičský zbor Pohorelá realizoval v súčinnosti so Základnou školou Pohorelá dňa 19. mája 2017 Deň otvorených dverí v Hasičskej zbrojnici a na dopravnom ihrisku pre žiakov Základnej školy s materskou školou v Pohorelej.

Aj keď Deň hasičov sa oslavuje 4. mája, z dôvodu nepriaznivého počasia sa realizoval 19. mája.

Prítomní žiaci spolu s pedagógmi sa zoznámili s vnútornými priestormi hasičskej zbrojnice. Po obhliadke sa všetci presunuli na ihrisko, kde členovia DHZ vykonali rôzne ukážky a to ukážku techniky, hasenia malých požiarov z „vedrovej“ striekačky, informovali o používaní a priebehu hry „PLAMEŇ“.

Predviedli ukážku hasenia požiaru technikou pri vzniknutí skutočného požiaru, používanie a pomenovanie savíc, hadíc a celého hadicového vedenia pri požiari v blízkosti požiariska.

Taktiež predviedli ukážky protipovodňovej techniky, ich účel a postup, používanie cisternových vozov pri hasení na väčšie vzdialenosti (kyvadlovou dopravou).

Počas ukážok informovali prítomných o zákaze vypaľovania porastov v jarných mesiacoch.

Deťom i pedagogickým zamestnancom poskytovali informácie aj ukážky jednotliví členovia DHZ a to p. Jozef Siman – predseda DHZ, Jozef Koprajda – bývalý riaditeľ OV DPO – Brezno a ďalší členovia – Matej Refka, Ľubomír Buvala a Bc. Maroš Siman.

Zo strany detí i pedagógov bol o ukážky a informácie ohľadom hasenia požiarov i požiarnej techniky veľký záujem.

Celú akciu zorganizovala v súčinnosti s Dobrovoľným hasičským zborom z Pohorelej p. Mgr. Danka Simanová.