Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do MŠ – 2017/2018

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 sa konal od 09.05.2017 – 19.05.2017 v čase od 11:00-12:00 hod. v priestoroch miestnej materskej školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy mohli podať rodičia dvoj až šesťročných detí v budove školy.

K žiadosti bolo potrebné predložiť:
– lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
– rodný list dieťaťa,
– preukaz poistenca dieťaťa.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá