Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Svet okolo nás

Jubilejný XX. ročník detskej výtvarnej tvorby Svet okolo nás sa konal 16.mája 2017 v Prešove.
Z 1671 výtvarných prác porota vybrala päťdesiat. Medzi ocenenými bola aj Ivonka Rochovská a Karolínka Kamzíková.

Všetky výtvarné práce, ktoré boli zaslané do súťaží patrili do celoročného školského projektu Umelci v materskej škole, ktoré pre deti materskej školy pripravovali Dagmar Krupová a Ivana Rochovská.