Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zážitkové učenie žiakov

Štátny pedagogický ústav pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vypísal súťaž k tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom „Zážitkové učenie žiakov alebo „Ako vzdelávať generácie Y, Z, alfa“.

Cieľom súťaže bolo:
• angažovať čo najširší okruh učiteľov k aktivitám, ktoré súvisia s inováciou Štátneho vzdelávacieho programu prostredníctvom zážitkového učenia;
• inšpirovať sa navzájom najlepšími skúsenosťami, opísanými v prácach, ktoré budú zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ;
• sústrediť pozornosť učiteľov na nové trendy vo vzdelávaní. (https://www.minedu.sk/data/att/11260.pdf)

Ide o obnovenie súťaže pedagogickej tvorivosti pre učiteľov. Zo všetkých poslaných prác bolo takmer dvadsať odbornou komisiou hodnotených za špičkové. Na bratislavskom Bôriku, kde sa konala medzinárodná konferencia, za materské školy prevzala ocenenie 16.06.2017 PaedDr. Dagmar Krupová.