Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dúhový kolotoč

Celoslovenská výtvarná súťaž Dúhový kolotoč sa koná každoročne pred koncom školského roka v Banskej Bystrici.
V priestoroch radnice bolo ocenených desať detí. Do súťaže bolo odoslaných až tisíc prác detí predškolského veku z celého Slovenska.
Za našu materskú školu získala ocenenie najmladšia škôlkarka Ivonka Rochovská.

https://mpc-edu.sk/content/vyhodnotenie-11-ro%C4%8Dn%C3%ADka-d%C3%BAhov%C3%A9ho-koloto%C4%8Da-2017

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/oznamy/Vyhodnotenie%20D%C3%BAhov%C3%A9ho%20koloto%C4%8Da%202017_0.pdf