Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Účelové cvičenie

Posledné hrejivé lúče septembrového slniečka sme 28. 09. 2017 využili na prípravu účelového cvičenia pre žiakov druhého stupňa.

Deň sme strávili v areáli našej školy, kde na žiakov čakalo 8 stanovíšť s týmito úlohami:
viazanie uzlov, hod granátom, poznávanie rastlín, streľba zo vzduchovky, hra Aktivity, streľba na futbalovú bránu, hod do basketbalového koša a poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.
Žiaci si vo svojich triedach vytvorili skupiny súťažiacich a vydali sa na štart. Správnosť plnenia jednotlivých úloh kontrolovali na jednotlivých stanovištiach pani učiteľky a veľkou pomocou im boli žiaci deviateho ročníka. Nesúťažilo sa na čas, ale úlohou všetkých družstiev bolo získať čo najviac zo 119 bodov.

Po príchode do cieľa poslednej skupiny sa zrátali všetky body a určilo sa toto konečné poradie:

1. miesto III.skupina 6.A triedy: Kuklica, Palus, Gandžala, Koky, Krajči-Farský,
Danielič a Suchánek (82 b)
2. miesto 7.A trieda: Kantorisová, Trčanová, Bláhová, Harvanová, Antol, Pompura,
Pletka, Pohlod (69b)
3. miesto II. skipina 8.A triedy: Datková, Halušková, Kamzíková, Ševcová, Trčan,
Caban (64b)

Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým za prípravu nádherného dňa!