Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzinárodný deň cudzích jazykov

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta.

Deviataci a ôsmaci našej školy, na hodinách nemeckého jazyka, urobili projekty, plagáty k tomuto dňu, čo sa v minulom školskom roku naučili pod vedením Mgr. Mariany Krupovej.

Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy.
Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – v Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.