Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Úprava školského areálu

Vedenie základnej školy srdečne ďakuje Poľnohospodárskemu družstvu Agro POHORELÁ pánovi Jozefovi Tlučákovi za sponzorskú pomoc pri úprave školského areálu dňa 25.08.2017.

Mgr. Erika Bialiková