Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2017 (pondelok) o 9:30 hod. v telocvični ZŠ s MŠ v Pohorelej.
O 8:00 hod. bola Svätá omša v kostole v Pohorelej pri príležitosti otvorenia nového školského roka.

Pán riaditeľ ZŠ s MŠ v Pohorelej Mgr. Jozef Šajša privítal všetkých prítomných, zvlášť vzácnych hostí: pani starostku obce Pohorelá Ing. Janu Tkáčikovú, pána starostu obce Vaľkovňa Rudolfa Pokoša, nášho pána farára Mgr. Ivana Greňu a predsedu Rodičovského združenie pri ZŠ v Pohorelej pána Jaroslava Sedmáka.

Zvlášť sa prihovoril rodičom žiakov, pedagogickému zboru a samotným žiakom. Pán riaditeľ deviatakov povzbudil v ich poslednom roku štúdia na ZŠ a v žiackych radoch privítal našich malých prváčikov, ktorí dnes zasadli do školských lavíc po prvý krát.

Všetkým zaželal úspešný a šťastný nový školský rok 2017/2018 a odovzdal slovo pani zástupkyni pre ZŠ Mgr. Erike Bialikovej, ktorá prítomných oboznámila s rozdelením tried a triednych učiteľov. Predstavila nám našich nových prváčikov a ôsmaci s deviatakmi ich odprevadili do ich novej triedy.

„Úspešný nový školský rok 2017/2018“