Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Horehron, Horehron, ty krásny Horehron

DFS Mladosť sa 26.8.2017 zúčastnilo kultúrneho podujatia „Horehron, Horehron, ty krásny Horehron“, ktoré sa uskutočnilo na Bučníku v Polomke.

Deti sa už do poludnia zabavili na rôznych tvorivých dielňach, zahrali sa na detskom ihrisku s drevenými tradičnými hrami a niektorí si zatancovali na v Škole tanca.
Večer predviedli v programe „Generácie“ kosecké pásmo spolu s pani Máriou Terekovou, ktorá reprezentovala v programe staršiu generáciu.

Mgr. Mária Huťová