Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

Dňa 30. júna 2017 v piatok o 9:30 hod. sme v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá slávnostne ukončili školský rok 2016/2017.

Odmenili sme najlepších žiakov, ktorí reprezentovali školu a obec v rôznych oblastiach.
Potom sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, v triedach sme si prevzali vysvedčenia a rozišli sme sa na prázdniny.

Stretneme sa 4. septembra 2017 pri otvorení nového školského roka 2017/2018.