Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi

Vo štvrtok, 29.6.2017 bol pre predškolákov materskej školy deň D.
Spoločné stretnutie detí, rodičov a pani učiteliek na Obecnom úrade Pohorelá podčiarklo neopakovateľné chvíle blížiaceho sa odchodu najstarších detí z materskej školy.
Po slávnostnom akte pokračovalo stretnutie všetkých zainteresovaných aj v materskej škole.
Deti s pani učiteľkami pripravili program, ktorý sa niesol v duchu rozlúčkového podujatia.
Aj v jednej básni zaznel text: „….kto má šesť, to ti tak musí byť, so škôlkou sa musí rozlúčiť…“…

PaedDr. Dagmar Krupová