Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v novembri 2017 súťaž pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Podmienkou súťaže bolo vytvorenie metodického listu s témou UNESCO.
Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.

Na základe požiadaviek stanovených vo vyhlásení súťaže porota vybrala v polovici decembra ​päť najlepších metodických listov. Ocenenie získala aj naša materská škola.
Aktivity na danú tému realizovala s deťmi PaedDr. Dagmar Krupová a doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

Srdečne gratulujeme!