Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Šaliansky Maťko 2018

Každoročne sa v celoslovenskom meradle uskutočňuje súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.
Vytvára sa tak deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a umožňuje sa im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského.

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa zúčastňujú žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ v troch kategóriách: I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ, II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ, III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ.

Z 1. kategórie bola zo školského kola do okresného kola vybratá Júlia Kanošová z 3.A.

11. januára 2018 sa žiaci 4. – 5. ročníka stretli v 9.A triede, aby preukázali svoj talent v umeleckom prednese. Každý žiak súťažil s jednou slovenskou povesťou. Súťažiaci si vybrali pútavé povesti z viacerých regiónov Slovenska od rôznych autorov. Ich prednes bol tak kvalitný a presvedčivý, že diváci/žiaci 4. a 5. triedy/ každé vystúpenie sledovali s veľkým zaujatím a ocenili silným potleskom.
Výsledky školského kola v 2. kategórii Šalianskeho Maťka sú nasledovné:
1. miesto – Matej Tešlár – 5.A
2. miesto – Jozef Šajša – 4.A
Alexandra Mecková – 5.A
3. miesto – Karolína Mikolajová – 4. A
Diplom za účasť získala Kristína Součeková zo 4.A triedy.

13. decembra 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže 3. kategórie Šalianskeho Maťka:
1. miesto – Petra Kantorisová – 7.A
2. miesto – Ján Gandžala – 6.A
3. miesto – Dominika Hrčáková – 6.A

Víťazi, Júlia Kanošová, Matej Tešlár a Petra Kantorisová, postupujú do okresného kola, prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy.
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, Mgr. M. Krupovej, PaedDr. G. Kanošovej a Mgr. Ľ. Vaculčiakovej za prípravu žiakov na súťaž.

Mgr. Mária Skladaná, Mgr. Mariana Krupová