Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Darujte 2% z dane

Vážení rodičia, milí priatelia!

Príspevok 2% z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva možnosť podporiť naše Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej .
Za Vašu ochotu pomôcť Vám v mene našich pedagógov a najme žiakov ď a k u j e m e.

Návod na poukázanie 2% (3%) u FO a 1% (1,5%) u PO dane:

Podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné v roku 2018
poukázať podiel zo zaplatenej dane za rok 2017 nasledovne:

A. Daňovník (zamestnanec), ktorému vykoná ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ
predkladá na miestne príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska do 30.4.2018 tlačivá:
1. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(potvrdenie vydáva zamestnávateľ)

B. Daňovník, ktorý v roku 2017 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín (doloží o tom
potvrdenie), môže darovať 3% zo zaplatenej dane.

C. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie (fyzická a právnická osoba)
– Fyzická osoba priamo v daňovom priznaní, ktoré si podáva do 31.3.2018 vyhlasuje,
ktorému prijímateľovi sa má poukázať suma do výšky 2% zaplatenej dane.
– Právnická osoba 1,5%, ak do dátumu zaplatenia dane nedarovala financie vo výške
minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešné účely.
– Právnická osoba 2%, ak do dátumu zaplatenia dane darovala financie vo výške
minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešné účely.

TERMÍN:
do 31.03.2018 – Fyzické a právnické osoby
do 30.04.2018 – Zamestnanci


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA:

IČO: 37950835
NÁZOV: Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej
SÍDLO: Kpt. Nálepku 852, 97669 Pohorelá
PRÁVNA FORMA: Občianske združenie