Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávik Slovenska 2018 – okresné kolo

Dňa 4.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Slávika Slovenska.

1. kategóriu reprezentovala Alžbetka Bodnáriková z 3.A triedy, ktorá obsadila v okresnom kole 2. miesto.
2. kategóriu reprezentovala Viktória Pajerová z 5.A triedy a 3. kategóriu Sára Bláhová z 7. A triedy.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Mária Huťová