Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širokú verejnosť. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 14. februára a 1. marca.
Uvádzame iba žiakov na 1. miestach:
1. kategória
Poézia:
1. miesto Vanesa Pompurová 4.A
Próza:
1. miesto Karolína Mikolajová 4.A
2. kategória
Poézia:
1. miesto Matej Tešlár 5.A
Próza:
1. miesto Alexandra Mecková 5.A
3. kategória
Poézia:
1. miesto Aneta Haľaková 9.A
Próza:
1. miesto Kristína Gandžalová 9.A
Títo žiaci postúpili do okresného kola.

Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v školskom roku 2017/2018 zúčastnilo 15 základných škôl okresu Brezno s celkovým počtom 70 súťažiacich a konalo sa 6. marca 2018 v CVČ Brezno.
Z Okresného kola v Brezne do Regionálneho kola v Banskej Bystrici postúpili:
Poézia: Matej Tešlár, 5.A
Próza: Kristína Gandžalová, 9.A
Alexandra Mecková, 5.A

Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Skladanej, Mgr. Krupovej, PaedDr. Kanošovej, Mgr. Vaculčiakovej a Mgr. Huťovej za prípravu žiakov na súťaž.

Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí postúpili z triednych kôl do školského kola, zo školského kola do okresného kola a následne do regionálneho kola ďakujeme a postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 22. marca 2018!!!