Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Biatlon

Súťaž Biatlon sa konala 2. marca 2018 s počtom súťažiacich 25.
Po rozbehaní, rozcvičení, pridelení súťažných čísel nasledovalo vysvetlenie súťažnej disciplíny.
Žiaci opäť súťažili v dvoch kategóriách podľa ročníkov, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá.

Vždy dvaja súťažiaci si obuli lyže (kartónová krabica od vreckoviek, plastový 3-D obal), nasadili palice, vyskúšali funkčnosť balóna. Potom bežali čo najrýchlejšie k strelnici. Ich úlohou bolo zhodiť plastové poháre v stoji, resp. aj v ľahu (ml. žiaci 3 poháre len v stoji, st. žiaci 3 poháre v stoji a 3 poháre v ľahu). Rýchlejšie časy získali umiestnenia.

Odmenou pre všetkých boli balóny a pre víťazov ešte aj medaily.

Vyhodnotenie súťaže:

Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Rochovský Samko – 1. A, výkon: 00:17:46 sek
2.miesto: Maťuš Zdenko – 1. A, výkon: 00:19:41 sek
3.miesto: Pompura Jakub – 1. A , výkon: 00:19:46 sek

Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Šarišský Erik – 3. B, výkon: 00:32:42 sek
2.miesto: Kováč Igor – 3. B, výkon: 00:32:48 sek
3.miesto: Šajša Jožko – 4. A, výkon: 00:36:00 sek

Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: Kanošová Magdalénka – 1. A, výkon: 00:17:13 sek – najrýchlejší čas v 1. kategórii
2.miesto: Zlúkyová Lucka – 1. A , výkon: 00:23:26 sek
3.miesto: Pohlodová Lucka – 1. A, výkon: 00:26:10 sek

Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Tlučáková Alžbetka – 3. A, výkon: 00:28:98 sek – najrýchlejší čas v 2. kategórií
2.miesto: Kanošová Julka – 3. A, výkon: 00:35:37 sek
3.miesto: Pušková Vaneska – 4. A, výkon: 00:37:32 sek

V závere sa súťaže zúčastnili aj p. učiteľky, ktoré súťaž organizovali. P. uč. Mgr. Sidorová Lenka bola porazená a p. uč. Mgr. Halušková Elena vyhrala.

Gratulujeme všetkým víťazom !!!!!

PS: Počas súťaženia žiaci výborne povzbudzovali, za čo dostávajú pochvalu. Opäť ma však mrzí nešportové správanie niektorých žiakov. Po vypočutí vyhodnotenia zabudnú na dobré správanie a ukazujú nám, ako sa ŠPORTOVEC NEMÁ SPRÁVAŤ!!!
Po tejto skúsenosti budem dlho uvažovať, či dotyčným žiakom umožním zúčastniť sa na nejakej športovej súťaži, ktorú budem organizovať. Pevne verím, že sa ich správanie zlepší a odteraz nám budú ukazovať len vzorové správanie.

Mgr. Lenka Sidorová