Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Polomské štyri zvony

Dňa 28. februára 2018 (streda) sa uskutočnila súťaž Polomské štyri zvony v prednese poézie, prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe.

Súťaž pozostávala z troch kategórií:
1. kategória: 1.- 4. ročník
2. kategória: 5. – 7. ročník
3. kategória: 8. – 9. ročník

Našu školu reprezentovali žiaci :
1. kategória:
poézia – Alžbetka Tlučáková, 3.A
próza – Alžbetka Bodnáriková, 3.A
2. kategória:
poézia – Matej Tešlár, 5.A
próza – Alexandra Mecková, 5.A
3. kategória:
poézia – Aneta Haľaková, 9.A
próza – Jakub Bútora, 8.A

Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné:
1. miesto: Aneta Haľaková
2. miesto: Jakub Bútora
3. miesto: Matej Tešlár

Získali sme aj diplomy vo vlastnej literárnej tvorbe:
1. miesto: Petra Kantorisová, 7.A
1. miesto: Júlia Kanošová, 3.A

Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Skladanej, Mgr. Ľ. Vaculčiakovej a Mgr. M. Krupovej za prípravu žiakov na súťaž.