Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

Dňa 15. februára 2018 sa v ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády.

Našu školu reprezentovali dvaja šikovní dejepisári.
• Kategória F: Dávid Krajči-Farský (6. A)
• Kategória D: Marek Medveď (8. A)

Žiaci riešili test zo všeobecných dejín, monotematického celku a regionálnych dejín. Šiestaci sa v monotematickej časti zaoberali otázkami o starovekom Grécku, ôsmaci otázkami o totalitných diktatúrach medzi dvoma svetovými vojnami.

Veľmi dobre sa darilo Marekovi Medveďovi, ktorý obsadil 4. miesto a stal sa úspešným riešiteľom.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

Ing. Anna Pravotiaková