Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Florbalový turnaj žiakov v Nemeckej

OKRESNÉ KOLO BREZNO – FLORBAL ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Ani skoré vstávanie a uzimené ráno neodradilo žiakov našej školy, zúčastniť sa dňa 13.februára 2018 Okresného kola florbalového turnaja v obci Nemecká. Ranný odchod vlaku smerom Pohorelá – Brezno – Nemecká stihli všetci naši florbalisti. . Cesta vlakom spoločne s florbalistami ostatných prizvaných škôl ubehla veľmi rýchlo. Po príchode do telocvične ZŠ Nemecká sa florbalisti prezliekli do dresov, rozcvičili, dohodli postavenie na hernom poli a postup pri striedaní.

Naše družstvo zastupoval brankár Trčan Štefan a hráči: Bútora Jakub, Klimko Jozef, Mišurda Matej, Fiľo Marek, Sedmák Jaroslav, Baksa Jozef, Tlučák Róbert, Refka Erik, Gandžala Ján, Antol Tomáš.
Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev. Losovaním sa naši florbalisti dostali do skupiny A / 5 družstiev/. Hralo sa systémom – každý s každým. Ani dve remízy a jedna výhra však našim florbalistom nestačili k postupu do semifinále, kde postupovali prví dvaja zo skupiny.

Postupujúci do semifinále:
A: 1. ZŠ Pionierska 4, 2. ZŠ Nemecká , B: 1. Pionierska 2, 2. ZŠ Predajná

Výsledky zápasov:

Skupina A
ZŠ MPČĽ – OG Brezno 1 – 1
ZŠ Pohorelá – ZŠ Nemecká 0 – 0
ZŠ Pionierska 4 – ZŠ MPČĽ 1 – 0
ZŠ Pohorelá – OG Brezno 0 – 0
ZŠ Pionierska 4 – ZŠ Pohorelá 2 – 0
ZŠ Nemecká – OG Brezno 1 – 0
ZŠ MPČĽ – ZŠ Pohorelá 0 – 3
ZŠ Pionierska 4 – ZŠ Nemecká 2 – 1
OG Brezno – ZŠ Pionierska 4 0 – 3
ZŠ Nemecká – ZŠ MPČĽ 4 – 0

Skupina B
ZŠ Predajná – ZŠ Pionierska 2 0 – 3
ZŠ Valaská – ZŠ Telgárt 0 – 0
ZŠ Pionierska 2 – ZŠ Telgárt 2 – 0
ZŠ Valaská – ZŠ Predajná 0 – 1
ZŠ Valaská – ZŠ Pionierska 2 2 – 2
ZŠ Telgárt – ZŠ Predajná 1 – 1

Konečné umiestnenie:
1. ZŠ Pionierska 4
2. ZŠ Pionierska 2
3. ZŠ Predajná
4. ZŠ Nemecká
5. ZŠ Pohorelá

Každý zo žiakov podal v turnaji svoj najlepší možný výkon. Vzhľadom na konkurenciu bolo družstvo našej školy s piatym miestom spokojné, aj keď mali k postupu do semifinále veľmi blízko. Z tohto podujatia si žiaci odniesli domov dobrý pocit, úsmev a nové športové skúsenosti. Za športovú prípravu florbalistov patrí poďakovanie riaditeľovi školy Mgr. Jozefovi Šajšovi a tiež organizátorom tohto skvelého športového podujatia.

Mgr. Žaneta Holková