Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Projekt

Čítaj, aby si žil

Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Pohorelá je zahrnutá do výchovno-vzdelávacieho procesu, pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, umožňuje kontinuálne celoživotné vzdelávanie. Využívajú ju žiaci, rodičia, absolventi a zamestnanci školy. Sme otvorenou školou a záleží nám na každom žiakovi.

8.2.2018 sa v priestoroch knižnice uskutočnila vernisáž 151 knižných titulov, ktoré sme zakúpili v rámci projektu „Čítaj, aby si žil“.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Teší nás, že projekt oslovil detských čitateľov. So súčasnou literatúrou pre deti a mládež, beletriou, encyklopédiami a náučnou literatúrou sa zoznámili v hlasnom čítaní textových pasáží a zážitkových prednesoch úryvkov z detskej beletrie. Zaujali ich natoľko, že mnohí zatúžili zahĺbiť do zaujímavej knihy.

Realizáciou projektu „Čítaj, aby si žil“ chceme našim žiakom umožniť rozvíjanie a zdokonaľovanie v poznávaní rôznych oblastí sveta. Chceme deťom ukázať, že knihy nie sú len nutnou školskou pomôckou, ale predovšetkým zdrojom zábavy, príležitosťou nahliadnuť do nových svetov, zažiť nečakané dobrodružstvá.
Toto všetko sa bude ďalej diať prostredníctvom mnohých aktivít, ktoré plánujeme s novými knižnými titulmi realizovať.

Mgr. Mária Skladaná, Bc. Dáša Lakandová