Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o výsledkoch výberového konania – asistent učiteľa pre žiakov so ZZ

Oznámenie
o výsledkoch z výberového konania
na pracovnú pozíciu „Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevvýhodnením“
zo dňa 31. 1. 2018

Po vyhodnotení výsledkov komisie výberového konania oznamujeme, že:
– do výberového konania na pozíciu „Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevvýhodnením“ sa prihlásili a požadované dokumenty doložili 3 uchádzači.

Hlasovaním výberovej komisie bola na pozíciu „Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevvýhodnením“ zvolená pani Mária Gandžalová.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za účasť na výberovom konaní.

V Pohorelej, dňa 31. 01. 2018

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy