Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Jar Kláry Jarunkovej 2018

Už 15. ročník súťaže pod názvom Jar Kláry Jarunkovej sa konal 27. apríla 2018 a Šumiac recitátorov z nášho regiónu tento rok privítal krásnym počasím.

Súťažilo sa v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy v troch kategóriách.
V prvej kategórii súťažil v prednese poézie Jožko Šajša a Vaneska Pompurová a v prednese prózy nás reprezentovala Karolína Mikolajová zo 4.A triedy.
V druhej kategórii Matej Tešlár súťažil v prednese poézie a Alexandra Mecková v prednese prózy.
V tretej kategórii našu školu a poéziu zastupovala Aneta Haľaková a prózu Kristína Gandžalová a Daniela Mišurdová.

A tu sú výsledky:
1. kategória – poézia: 3. miesto Vanesa Pompurová
2. kategória – poézia: 1. miesto Matej Tešlár
próza: 1. miesto Alexandra Mecková
3. kategória – próza: 3. miesto Kristína Gandžalová
poézia: 2. miesto Aneta Haľaková

Blahoželáme výhercom a ďakujeme ostatným recitátorom a vyučujúcim, ktorí ich pripravovali.
Súčasťou bola aj výtvarná súťaž spojená s výstavou žiackych prác, v ktorej sme mali tiež svoje zastúpenie.

PaedDr. Gabriela Kanošová