Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Skok do diaľky

Súťaž v skoku do diaľky sa konala v piatok, t. j. 27. apríla 2018.
Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov.
Žiaci sa najprv rozbehali, rozcvičili, nacvičili súťažnú disciplínu a nakoniec postupne súťažili.
Po odsúťažení sa hrali viaceré pohybové hry.

Vyhodnotenie:

Dievčatá 1-2. roč.:
1. Marianka Baksová 1.A, výkon: 157cm
2. Gabika Medvegy 1.A, výkon: 150cm
3. Magdalénka Kanošová 1.A, výkon: 141cm

Chlapci 1.-2. roč.:
1. Šimon Refka 2.A, výkon: 152cm
2. Samuel Rochovský 1.A, výkon: 150cm
3. Jakub Pompura 1.A, výkon: 140cm
4. Boris Vasiľ 2.A, výkon: 140cm

Chlapci 3.-4. roč.:
1. Viktor Puška 2.C, výkon: 140cm
2. Igor Kovač 3.B výkon: 128cm

Ďakujem za pomoc p. uč. Mgr. E. Haluškovej.

Mgr. Lenka Sidorová