Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Detské Chalupkovo Brezno 2018

16.máj 2018 bol pre materskú školu veľmi úspešný deň. Stali sme sa laureátmi 12. ročníka Detského Chalupkovho Brezna vo výtvarnej tvorbe.

Toto ocenenie je o to vzácnejšie, že predsedom poroty bol prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. z UMB v Banskej Bystrici.

Najvyššie ocenenie získala práca Filipka Datku a Jurka Vojtka. Jurko vytvoril netradičné pozadie horúcim voskom pomocou žehličky a Filip využil pri kresbe svoju fantáziu a predstavivosť. Ocenené však boli aj ďalšie dve Filipkove práce vytvárané pomocou netradičných techník.

V zlatom pásme bola ohodnotená aj maľba na plátne, ktorú maľovala Ivonka Rochovská.
V striebornom pásme boli ocenené aj ostatné zaslané práce, ktoré vytvorili Ninka Tlučáková, Nelka Vojtko Kubandová a Adamko Vojtko.

Všetkým srdečne blahoželáme!!!

PaedDr. Dagmar Krupová