Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň matiek 2018

Tak, ako predošlé roky, aj tento rok sa dňa 13. mája 2018 (v nedeľu) na amfiteátri v Pohorelej uskutočnil krásny program ku Dňu Matiek pre naše mamičky a staré mamy.

Vystupovali tam žiaci základnej školy a materskej škôlky.
Žiaci nám zarecitovali básne, predviedli moderné či ľudové tance, DFS Mladosť zaspievala, zatancovala a ľudová hudba zahrala.
Nechýbala ani hra na husliach či gitara, flauty a parkour.
Na záver vystúpil Johny Hall a jeho kamarát J. Tokár s vnučkou.
Rodičom sa vystúpenie veľmi páčilo, čo ocenili stálým potleskom.

Za zostavenie programu ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej a Mgr. M. Huťovej.
Ďakujeme aj ďalším učiteľkám, konkrétne Mgr. Ľ. Vaculčiakovej, Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. M. Skladanej, PaedDr. G. Kanošovej, Mgr. Ž. Holkovej, učiteľkám z materskej škôlky a p. Borsekovi za prípravu žiakov na vystúpenie.
Ďakujeme aj Janke Haluškovej a Róbertovi Tlučákovi z 8.A triedy, ktorí sa výborne zhostili práce moderátorov.
Za ozvučenie ďakujeme p. J. Haluškovi a Ing. K. Kanošovej a za prípravu kvietkov pre mamičky Mgr. E. Haluškovej a Bc. D. Lakandovej.